ABOUT SUSHI NINJA

ストーリー

ร้านซูชินินจา เริ่มก่อตั้งในปี 2020 ด้วยความฝันเล็กๆที่อยากจะสร้างร้านอาหารญี่ปุ่นที่เรียบง่าย เข้าถึงผู้คนได้ทุกกลุ่ม ให้กับผู้คนในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเดิมไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดให้บริการอยู่เลย
หลังจากเปิดทำการ เราได้รับการต้อนรับจากผู้คนเป็นอย่างดี จึงได้ขยับขยายเพิ่มเติมเป็น 3 สาขา แต่ยังคงยึดเป้าหมายเดิมคือการเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเรียบง่ายสำหรับคนในอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งต่างก็ได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
หลังจากเปิดทำการมาได้ระยะหนึ่ง เราพบว่าเราสามารถพัฒนาร้านอาหารของเราให้เป็นธุรกิจที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้คนในพื้นที่อื่นๆได้
เราสามารถไปในที่ที่ร้านอาหารแบรนด์ใหญ่ๆไปไม่ถึง เข้าไปในชุมชน ไปสร้างสมดุลของชีวิตประจำวันของผู้คน ไปมอบความสุขผ่านมื้ออาหารให้กับผู้คนเหล่านั้น
เราเชื่อว่าอาหารของเราคือเรื่องราวของความสุขที่แสนเรียบง่ายของชีวิตจึงทำให้เราตัดสินใจเปิดหาแฟรนไชส์ซอร์ เพื่อหาทีมที่รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นที่นั้นๆได้ดีกว่าเรา

ปี 2021 เราได้เริ่มก่อตั้งบริษัท ริเน็นฟู๊ด จำกัด เพื่อรองรับการพัฒนาร้านซูชินินจาของพวกเรา
โดยเหตุผลของการใช้ชื่อ ริเน็น นั้นเป็นวิถีการบริหารในรูปแบบหนึ่ง

โดย ริ – หมายถึง เหตุผล , เน็น – หมายถึง สติ

หรือ เหตุผลอันเกิดจากสติ เพื่อย้ำถึงเป้าหมายและวิถีการทำงานของพวกเรา เพื่อย้ำถึงจุดยืนที่จะทำบางสิ่งเพื่อผู้อื่นและสังคม
มุ่งมั่นผลิตอาหารและบริการ ส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า มุ่งมั่นสร้างความเติบโต สภาพแวดล้อม และสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกคน
สานสัมพันธ์คู่ค้า Supplier อย่างยั่งยืนและคืนกำไรสู่สังคมของเรา
เราและทีมงานทุกคนต่างฝันที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมสมดุลให้กับผู้คนผ่านมื้ออาหาร
เราฝันที่จะเป็นพลังบางอย่างที่สามารถส่งมอบความสุขให้กับผู้คนและสังคมได้ และสิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มจากทีมงานที่มีความสุข มีความภาคภูมิใจ อยู่ดีกินดี ได้พัฒนาตนเอง และได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ตลอดจนคู่ค้า Supplier ของเรา ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ส่งวัตถุดิบ แต่เป็นผู้คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับลูกค้าของเรา
โดยเราไม่มีโยบายกดราคา Supplier จนลำบากใจ แต่เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกัน เพราะเขาคือทีมที่จะส่งมอบความสุขผ่านซูชิของพวกเรา

จงอย่าลืมขอบคุณพวกเขาอย่างจริงใจ และนี่คือวิถีของเรา
“ซูชินินจา ช่วงเวลาของความสนุก ความประทับใจของลูกค้าคือเป้าหมายของเรา”

สาสน์จากผู้บริหาร

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานร้านซูชินินจาทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพร้อมที่จะร่วมกันผลักดันร้านซูชินินจา ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เราขอให้คำมั่นว่าเราจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและลูกค้าเป็นที่ตั้ง ควบคู่ไปกับการมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม ที่ให้โอกาสเราได้ร่วมสร้างฝันในการส่งมอบความสุขให้กับผู้คนผ่านมื้ออาหารได้

สุดท้ายนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่จะขอต้อนรับทีมแฟรนไชส์ซีซูชินินจาทุกท่าน เข้ามาร่วมสร้างฝันไปกับเรา เราเชื่อในสิ่งที่เรายึดมั่นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และร่วมสร้างทีมพนักงานเติบโตไปพร้อมกัน

ผมในฐานะผู้บริหารของซูชินินจาขอต้อนรับทุกท่านด้วยคำว่า “เคียวซง..เคียวเอ” ร่วมอยู่..ร่วมเจริญ

にんじゃ寿司屋

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปี่ยมไปด้วยความเรียบง่าย สร้างมื้ออาหารที่สมดุลให้กับชีวิตผู้คน ทั้งคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม ส่งมอบความสุขและความสนุกผ่านอาหารให้กับผู้คน สร้างประโยชน์และคุณค่าต่อผู้คนในชุมชนและสังคม เพราะเราเชื่อว่าอาหารที่ดีคือความสุขที่เรียบง่ายของชีวิต

พันธกิจ

มุ่งเน้นสร้างร้านอาหารที่เต็มไปด้วยความสุข เติบโต พัฒนาไปพร้อมกับทีมงานและพนักงานทุกคน ตลอดจน Supplier ลูกค้า และสังคม

Scroll to Top