CONTACT

連絡先

ซูชินินจา ช่วงเวลาของความสนุก
ความประทับใจของลูกค้า คือ เป้าหมายของเรา

สนใจบริการ CATERING และข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

บริษัท ริเน็นฟู๊ด จำกัด
RINEN FOOD CO., LTD.
279/29 ถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร