CONTACT

連絡先

ซูชินินจา ช่วงเวลาของความสนุก
ความประทับใจของลูกค้า คือ เป้าหมายของเรา

สนใจบริการ CATERING และข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม

บริษัท ซูชินินจา จำกัด
SUSHININJA CO., LTD.
437/16  ถนนดอนไก่ดี  ต.ตลาดกระทุ่มแบน  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74110

Scroll to Top